top of page

K999

EXTRA

RIGID.

< 300 kg

300-500 kg

7/8my

8/9my

8/9my

9my

> 500 kg

9/10my

10my

Nie rekomendowana

STANDARD 23my

  PER-K999 8my

Cena dla folii standardowej ProPacBasic-K310 = 1,34 Euro/kg *

* średnia cena obowiązująca w dniu wykonywania testów

Siła trzymająca

14,5 kg (=)

14,6kg

Waga folii na palecie

305g

144g (-53%)

Cena folii

1,34

1,94

Koszt owinięcia palety

1,34 x 0,305 = 0,409

1,94 x 0,144 = 0,279

-31,7%

bottom of page