top of page

Automatyczne ramoweowe urządzenie do spinania taśm PP

W pełni zautomatyzowana wersja maszyny, zaprojektowana zgodnie z zasadami ergonomii, o dużych wydajnościach. Naprężenie taśmy jest regulowane w szerokim zakresie (0-325 N dla taśmy 5-7 mm i maks. 900 N dla taśmy 9 lub 12 mm).
Urządzenie jest wyposażone w unikatowy detektor wysokości pakietów, umożliwiający taśmowanie przy bardzo małym naprężeniu taśmy. Ponadto uwzględniono standardową funkcję cyklu biernego (urządzenie wykonuje pełny cykl roboczy bez taśmowania w przypadku braku pakietu). Jest to doskonałe rozwiązanie w przypadku dystrybucji dużych nakładów publikacji prasowych, gdzie taśmowanie małych pakietów przy zmniejszonym naprężeniu taśmy może być przyczyną blokowania taśmy w urządzeniach tego typu.
Dostępne są urządzenia z różnymi wymiarami łukowych prowadnic taśmy, płynną regulacją naprężenia taśmy i detektorami wysokości pakietów (tzn. naprężenie jest automatycznie regulowane zgodnie z wymiarami poszczególnych pakietów), a także układem automatycznej wymiany taśmy i szybkim przygotowaniem urządzenia do rozpoczęcia pracy.

bottom of page