top of page

AUTOMATYCZNA TUNELOWA MASZYNA OBKURCZAJĄCA

Jest to urządzenie automatyczne służące do pakowania produktów w folię termokurczliwą. Posiada zmotoryzowany podajnik taśmowy wprowadzający produkty do strefy roboczej. W fazie początkowej są one owijane folią podawaną z dwóch rolek znajdujących się w części górnej i dolnej maszyny. Następnie wykonywany jest zgrzew łączący warstwy folii oraz odcinający owinięty pakiet. W dalszej kolejności produkt jest transportowany do komory obkurczającej. Komora grzejna posiada wymuszony recyrkulujący obieg powietrza z możliwością regulacji jego parametrów. Jest izolowana warstwą wełny mineralnej. Podajnik w strefie roboczej wykonano z siatki stalowej.

Cykl pracy oraz listwa zgrzewająca są aktywowane przez fotocelę. Istnieje możliwość regulacji obiegu powietrza oraz jego temperatury z panelu kontrolnego, w który jest wyposażona maszyna. Posiada możliwość pracy w cyklu automatycznym
i ręcznym (aktywowanym za pomocą pedału).

bottom of page