top of page

AUTOMATYCZNA LINIOWA MASZYNA OBKURCZAJĄCA

Jest to automatyczne urządzenie do zgrzewania folii termokurczliwej oraz obkurczania produktu. Przeznaczone jest do pakowania produktów długich. Maszyna posiada głowicę zgrzewającą liniowo. Produkt jest  podawany automatycznie do części zgrzewającej folię, a następnie przesuwany do komory termicznej. Możliwe jest zaprogramowanie szybkości podawania artykułu do komory termicznej, czasu powtarzalności cyklu zgrzewania i odcinania folii (sterowane na panelu sterowniczym).

Głowica zgrzewająca oparta jest na zasadzie kół oporowych. Posiada możliwość sterownia ręcznego lub automatycznego. Prędkość przesuwu pasa transmisyjnego temperatury obkurczania w tunelu termicznym można regulować z panelu sterowniczego. Jest to urządzenie posiadające pełną ochronę termiczną.

bottom of page